Dankzij het Spaar&Pluk programma geniet je promotionele acties en voordelen door gebruik van je kredietkaart. Hierbij worden er persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de Spaar&Pluk website en gerelateerde online toepassingen of mobiele applicaties die op smartphones, tablets en andere mobiele apparaten werken.

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Worldline NV, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel.

2. Welke gegevens worden er over mij opgeslagen?

 • In jouw persoonlijke account vragen we de volgende gegevens in te geven:
  kredietkaartnummer, e-mailadres, paswoord, gebruikersnaam, voornaam, naam, leeftijd, geslacht, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer (niet verplicht).
  Indien jouw kredietkaart automatisch werd geregistreerd voor het Spaar&Pluk programma door jouw bank (dit staat vermeld in jouw kredietkaart-overeenkomst met de bank) volstaat het om je kredietkaartnummer, e-mailadres en paswoord op te geven.

  Al deze gegevens blijven opgeslagen totdat je zelf je persoonlijke account zou verwijderen, met uitzondering van het kredietkaartnummer. Dit kredietkaartnummer wordt niet opgeslagen maar meteen na ingave door Worldline versleuteld, zodat u in alle veiligheid uw kaart kunt registreren in ons platform.
 • Al de transacties die je verricht met de door jezelf ingegeven kredietkaarten worden gekoppeld aan jouw persoonlijke profiel. Daarbij worden de gebruikte kredietkaart, datum en uur van de transactie, de handelaar en het bestede bedrag opgeslagen. Er worden echter geen gegevens opgeslagen over de aard of prijs van de individueel aangekochte goederen of diensten. Je kunt steeds een overzicht van je transactiegegevens tot zes maanden na de transactiedatum opvragen via jouw persoonlijke pagina?s op de website.
 • Telkens wanneer je een promotie activeert of gebruikt, wordt dit opgeslagen in onze databank, samen met de naam van de handelaar, datum van activatie en gebruik, alsook het relevante bedrag.

3. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt?

De opgeslagen gegevens worden gebruikt om jouw persoonlijke profiel samen te stellen zodat Spaar&Pluk jouw promoties en voordelen op maat kan bezorgen. Concreet kan een handelaar bijvoorbeeld een promotie lanceren naar alle personen die wonen in een bepaalde regio, in een bepaalde periode aankopen bij hen hebben verricht of interesse hebben in bepaalde sectoren of producten. Deze handelaar zal echter nooit jouw persoonlijke gegevens of kaartdetails ontvangen of kunnen inkijken. Alle communicatie worden verzonden via het Spaar&Pluk platform: er worden op geen enkel moment persoonlijke gegevens gedeeld met de handelaar, tenzij mits jouw uitdrukkelijk akkoord.

4. Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Enkel een beperkt aantal personen Worldline en de door haar aangestelde onderaannemers hebben toegang tot de gegevens opgeslagen in jouw profiel. Behalve in de uitzonderlijke gevallen zoals hieronder beschreven, zullen medewerkers van Worldline of haar onderaannemers deze gegevens echter nooit effectief consulteren.
Individuele handelaars hebben nooit toegang tot de gegevens in jouw profiel. Wanneer jouw profiel in aanmerking komt voor een promotie of aanbieding van een handelaar, zal het Spaar&Pluk systeem van Worldline deze promotie naar jou versturen. De handelaar krijgt daarbij een overzicht van het aantal resultaten voor zijn campagne, maar krijgt nooit individuele contactgegevens of andere gegevens uit iemands profiel te zien. Er worden op geen enkel moment persoonlijke gegevens over jou gedeeld met een handelaar, tenzij mits jouw uitdrukkelijk akkoord.

Om te vermijden dat handelaars indirect gegevens uit een profiel zouden kunnen consulteren door een combinatie van specifieke selectiecriteria met weinig zoekresultaten, is er een extra beveiliging ingebouwd waarbij zoekopdrachten worden geblokkeerd indien het aantal gevonden personen minder dan honderd is.

Mogelijkerwijze worden ook de administratieve gegevens in jouw profiel uitgewisseld met jouw bank. Houd er overigens rekening mee dat ? ongeacht of je je ingeschreven hebt bij Spaar&Pluk ? jouw bank en verschillende andere dienstverleners betrokken zijn bij de afhandeling van kredietkaarttransacties. Ook zulke partijen hebben, los van Spaar&Pluk, toegang tot gegevens betreffende jouw kredietkaarttransacties.

5. In welke situaties wordt er toch toegang gegeven tot mijn gegevens?

De gegevens in jouw profiel zullen slechts in de volgende situaties worden geconsulteerd door Worldline of haar onderaannemers:
 • ingeval van fraude of bedrog;
 • ingeval van verzoeken van bevoegde overheidsdiensten of rechtbanken;
 • indien je zelf een verzoek tot informatie of aanpassing van gegevens opvraagt.
 • ingeval dit noodzakelijk is om technische problemen in de systemen van Worldline op te lossen.

6. Welke maatregelen zijn er getroffen om mijn gegevens te beveiligen?

 • Jouw gegevens worden enkel opgeslagen binnen de Europese Unie, op systemen die op regelmatige basis uitgebreid getest worden tegen veiligheidslekken.
 • Worldline is een gereputeerde onderneming die aan de zeer veel financiële instellingen betalingsdiensten verleent, en in dit kader ook gecontroleerd wordt door de Nationale Bank van België.
 • Worldline en haar onderaannemers worden regelmatig geaudit en zijn gecertifieerd voor verschillende standaarden, waaronder de internationale PCI standaard voor het gebruik van betaalkaarten.
 • Worldline heeft zich aangesloten bij het BDMV (=Belgisch Direct Marketingverbond), een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens door de bij hen aangesloten leden.

7. Waar kan ik terecht met eventuele vragen?

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van Spaar&Pluk, kan je Worldline steeds contacteren via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar support@spaarenpluk.be

Je hebt wettelijk het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Daarvoor kan je ofwel de voorkeuren in jouw persoonlijke Spaar&Pluk account aanpassen via de website www.spaarenpluk.be, ofwel jouw account in zijn geheel verwijderen.

Indien je algemene vragen hebt over je kredietkaart, dien je echter de financiële instelling te contacteren die jouw kaart heeft uitgegeven.

8. Cookies

Worldline neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en leeft de EU-richtlijnen op het terrein van privacy in elektronische communicatie na. Met dit doel hebben we de volgende verklaring opgesteld om u in staat te stellen de cookies te beheren die we verzamelen als u onze website bezoekt.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die worden gedownload op een apparaat als de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website in staat om gebruikers te herkennen en de navigatie van een bezoeker op verschillende websites te doorgronden.

In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser die vervolgens een tekstbestand genereert. Iedere keer dat een gebruiker terugkeert op dezelfde website achterhaalt de browser dit bestand en stuur dit door naar de server van de website.

De cookies van Worldline

Worldline streeft ernaar ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft als u onze website bezoekt. Om deze reden worden cookies geïnstalleerd op de computer als u onze website bezoekt.

Terwijl u surft op website(s) van Worldline kunnen datalogs van uw activiteiten worden verzameld met het doel begrip te krijgen van het geaggregeerde gebruik van rubrieken en pagina’s. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics, Google AdWords, Kwanko Pixel en Facebook Pixel.

Goolge Analytics

Google Analytics stelt Worldline in staat te analyseren hoe uw interactie met de content op de website verloopt. Om te voorkomen dat uw persoonlijke data in handen komen van Google zetten we deze tool zo in dat het verzamelen van IP-addressen wordt voorkomen. Het is zowel voor Worldline als Google niet mogelijk om u en uw online activiteiten te identificeren.

Facebook Pixel

Dankzij de Facebook Pixel kunnen we de mensen die via onze website naar onze Facebook pagina’s surfen, volgen en het gedrag van onze community op onze verschillende digitale kanalen leren kennen.

Google AdWords

Wij verzamelen uw gegevens om onze Adwords-campagnes te optimaliseren en bieden u de inhoud die bij u past.

Kwanko Pixel

Om de distributie van onze campagnes op verschillende webpagina's te optimaliseren, gebruiken we de Kwanko-conversiepixel waarmee we de bron van verkeer op Spaar&Pluk en het aantal bezoekers die via de geaffilieerde websites kunnen traceren.

Hoe lang bewaart Worldline cookies?

Cookies blijven niet langer dan 24 maanden op uw computer en u kunt besluiten alle cookies op elk gewenst moment te verwijderen binnen uw browser-instellingen.

Cookies-instellingen

Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik hiervan wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u voorzien van informatie en controle over cookies. U kunt via uw browser alerts instellen die melden wanneer een cookie wordt gebruikt en u kunt deze accepteren of afwijzen. U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die wordt geretourneerd naar de oorspronkelijke servers. U kunt in het algemeen de cookies op uw browser uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op de mogelijkheid om de website(s) van Worldline te bezoeken.

Om er zeker van de zijn dat u uw weg kunt vinden bij het aanpassen van instellingen treft u hieronder een aantal links aan die kunnen helpen bij het op de juiste manier configureren van andere browsers die u in gebruik kunt hebben.

Het doel van cookies

Deze instellingen zijn overigens alleen geldig voor de pagina’s die zijn gecreëerd en in eigendom zijn van Worldline. Wanneer we een link aanbrengen naar externe websites en als u hierop klikt, verlaat u de onze website en zijn de instellingen en richtlijnen die van toepassing zijn op onze website niet langer geldig. Dan moet u de cookies-richtlijnen en -instellingen op de nieuwe website in acht nemen.